17
juuni
Off

Sportautod

Alates 1. juulist väljastab maanteeamet võistlusautodele uusi numbrimärke

Käesolev juhend kirjeldab võistlusautode registreerimist vastavalt 2011. a juulikuust kehtima hakkavale uuele liiklusseadusele ja EAL ning Maanteeameti (edaspidi MA) kokkuleppele.

1. Muudatused puudutavad Eesti ralliautosid ja 4×4 sportmaastureid.

2. Esmasel võistlusautoks registreerimisel tuleb:
– hankida EALst Tehniline Kaart ( hind 200 EUR A, N, S jt rühmas homologeeritutele, teised rühmad 40 EUR). Selleks on vaja esitada auto mark, mudeli, tehasetähis/VIN kood, ehitusaasta, mootori töömaht, rühm, FIA homologatsuooni number, omaniku nimi koos aadressiga ja andmete esitaja nimi. E rühmas on vaja esitada ka EAL tehnikakolleegiumi töötaja tehtud eelülevaatuse akt.
– saada EALst taotluskiri MA liiklusregistri büroole (senikehtinud vormi kohane)
– esmaregistreerimisel auto esitada MA liiklusregistri büroole, auto peab olema eelnevalt võistlusautoks ümberehitatud
– toimingute maksumus tulenevalt Riigilõivuseadusest (väljavõte ka Maanteeameti kodulehel).

3. Varem võistlusautoks registreeritutel SP-numbrite saamiseks (kui auto tehnilised ja omaniku/kasutajate andmed ei muutu):
– EAL kaaskirja pole vaja, registreerimistunnistus esitada MA liiklusregistri büroosse koos EAL Tehnilise Kaardiga – autot MA liiklusregistri büroole esitada pole vaja
– SP numbrid saab MA liiklusregistri büroost tasuta

4. SP numbrid:
– valged numbrid punasel põhjal
– taganumber alumiiniumpõhjal ja turvakilega nagu tavaautodelgi
– esinumbriks vähendatud mõõtmetega turvakilega kaetud (350×60 mm) kleebis (neid võib ise hiljem juurde teha)
– number SP 0001 asub EAL Ajaloomuuseumis

5. Andmete muutmine, kasutaja, omaniku muutmine:
– muudatused tuleb vormistada EALs, vaja esitada Tehniline Kaart
– MA liiklusregistri büroo toimingud auto omaniku loaga/volitusega, EAL kaaskirja pole vaja.
– MA liiklusregistris võistlusautona välja arvamiseks (sõiduki registreerimiseks tavakasutuses autona) on vaja EAL kaaskirja. EAL tehniline kaart tagastada.

6. Liiklemine:
– võistlusautoga tohib osaleda üldliikluses ainult EAL-s registreeritud võistluste ja treeningute ajal. Sõit tavaliikluses ürituse toimumispaika ja sealt ära on keelatud.
– sportautoga võivad liigelda võistluste ajal ka teised vastavalt võistlusjuhendile. EAL täiendab võistlusmäärustikku ja korraldajad lisavad vastavad load juhenditesse (näiteks mehaanikud hotelli parklast ülevaatusele)

7. Tehnoülevaatus:
– registreerimiseelne ülevaatus on vajalik ainult esmaregistreerimisel,
– perioodilisi ülevaatuseid enam SP numbritega võistlusautodel ei nõuta. EAL poolt heakskiidetud TÜV punktide nimekiri ei ole vajalik.

8. Tähtajad:
– SP numbrimärke saab MA liiklusregistri büroodest alates 01.06.2011
– SP numbrimärgid tuleb hankida 31. septembriks 2011. Hilinejate Tehnilistele Kaartidele tehakse veamärge.

Erisused meie 4×4 sportmaasturite osas:

EAL Eesti 4X4 Off-Road sportautode tehniline ülevaatus

1.       Üldist

1.1.    Sportautode tehniline ülevaatus on ette nähtud sõidukitele, mis omavad EAL tehnilist kaarti ning mille registreerimistunnistusel on märge “sportauto”.

1.2.    TÜV tuleb läbida kord aastas ( 12 kalendrikuud ).

1.3.    TÜV koht tuleb kokku leppida EAL 4×4 tehnilise komisjoni liikmetega, kelle andmed on EAL 4×4 kodulehel.