Sõitjalitsents

Alates 2022 hooajast võtame kasutusele Eesti Autospordi Liidu rahvaspordi litsentsi, rahvaspordi litsents kehtib kõigil rahvaspordivõistlustel kus kasutatakse rahvaspordi tehnilistele tingimustele vastavaid autosid ja off-road võistlustel kus kasutatakse 4×4 võistlusmasinate tehnilistele tingimustele vastavaid masinaid.

EAL sõitjalitsentsi taotluse saad esitada siin.

Litsentside taotlemise ja haldamise keskkonnas saab tarvilikud toimingud üldjuhul loetud minutitega tehtud. Siiski tuleb olla tähelepanelik, et mõni väike eksimus muidu sujuvat protsessi aeganõudvaks ja tüsilikuks ei muudaks.

Esmakordsel keskkonna kasutamisel tuleb luua endale konto. Oluline on teada, et üks meiliaadress saab olla seotud ainult ühe sportlasega. Näiteks juhul kui litsentsi taotlevad nii täiskasvanu kui noor, siis peab noorel olema oma profiiliga seotud individuaalne e-posti aadress.

Foto peab olema jpg-vormingus ja selle maht ei tohi ületada 2MB.

Tervisedeklaratsiooni täitmisel tuleb olla tähelepanelik nägemisvõime lahtrite täitmisel. Nägemisvõime märkimisel tuleb see esitada PROTSENDINA KUMMAGI SILMA NÄGEMISVÕIMEST, vajadusel (prillide või läätse kandjatel) koos korrektsiooniga (st nägemisvõime prillide või läätsedega). Näide: silmade kontrolli käigus on tuvastatud vasaku silma nägemisvõime langus 20%. Seega tuleb tervisedeklaratsioonis märkida vasaku silma nägemisvõimeks 80% ja parema silma nägemisvõimeks 100%. Nägemisvõime lahtrid ei tohi jääda tühjaks ja ei tohi sisaldada muud kui protsendilist arvväärtust, vastasel korral teie taotlus lükatakse tagasi.

Digitaalallkirjastamisel kontrollitakse teie litsentsitaotleja nime vastavust ID-kaardil olevaga. Kui see erineb, ei ole allkirjastamine võimalik ja taotlust ei saa esitada. Seejuures on oluline nimekuju täpne vastavus. See tähendab, et teie isikutunnistusel oleva mitme eesnime korral peab nimekuju litsentsitaotleja profiilil järgima täpselt isikutunnistusel olevat. Sama nõue kehtib ka täpitähtede ja näiteks š-tähe esitamise korral.

Soovitame tungivalt tasuda litsentsi eest taotlussüsteemi siseselt. Selleks on saadaval erinevad virtuaalsed makselahendused, mille kasutamine tagab litsentsi viivitusteta aktiveerumise. Süsteemilt on võimalik paluda ka arve väljastamist peale litsentsi tasu maksmist.

Litsentside hinnad hooajal 2023:
Rahvasportlase litsents, aastane 90€.
Rahvasportlase litsents, ühekordne 30€.

Litsentsi vormistamise küsimuste ja probleemide korral palume kirjutada meiliaadressil litsents@autosport.ee.