3
märts
Off

Lisakatsete koefitsiendid

OFFROAD REIDI LISAKATSED ( LK )

Lõpliku koefitsendi määrab  võistluse  korraldaja  vastavalt raja  raskusele antud vahemiku piires

LK nimetus Kirjeldus Koefitsent
     
Sprintorienteerumine Orienteerumine,kus autoga tuleb läbida võimalikult palju kontrollpunkte vabas võikindlas järjekorras. Punktide asukohad määratud koordinaatidega võimärgitud kaardile. Arvestatakse kogutud punkte, võrdse tulemuse korralka aega. Kontrollaeg 1 – 3 tundi. 0,2 – 0,5
Orienteerumine Orienteerumine,kus autoga tuleb läbida võimalikult palju kontrollpunkte vabas võikindlas järjekorras. Punktide asukohad määratud koordinaatidega.Arvestatakse kogutud punkte, võrdse tulemuse korral ka aega.

Kontrollaeg 6 – 12 tundi.

1,0 – 1,3
Maratonorienteerumine Orienteerumine,kus autoga tuleb läbida võimalikult palju kontrollpunkte vabas võikindlas järjekorras. Punktide asukohad määratud koordinaatidega.Arvestatakse kogutud punkte, võrdse tulemuse korral ka aega.

Kontrollaeg  üle 12 tunni.

1,5 – 1,8
Sprint Kiirusliklisakatse, kus liikumine toimub märgistatud rajal või legendi/kaardijärgi. Arvestatakse aega minutites ja sekundites.

Kontrollaeg kuni 1 tund.

0,1 – 0,3
Kiiruskatse Kiiruslik lisakatse, kus liikumine toimub legendi järgi. Arvestatakse aega tundides ja minutites.

Kontrollaeg 1 – 3 tundi.

0,2 – 0,5
Maraton kiiruskatse Kiiruslik lisakatse, kus liikumine toimub legendi järgi. Arvestatakse aega tundides ja minutites. Kontrollaeg üle 3 tunni. 0,4 – 0,7
Täpsuslõik Legendigavõi kaardil määratud rajalõigu läbimine etteantud keskmise kiirusega.Arvestatakse hälvet 5 sekundi täpsusega ( ümardus ).

Kontrollaeg kuni 1 tund.

0,1 – 0,3
Mäkketõus Mäkketõusu lisakatse. Tulemust arvestatakse meetrites. 0,1 – 0,2
Traiel Loodusesse märgistatud raja läbimine vastavalt etteantud reeglitele ja ajanormile. 0,1 – 0,2