3
märts
Off

TR 3 muudatus nr. 1

Lisada tehnilistesse tingimustese punkt.

 

Võistluse tehnilisel komissaril on õigus starti mitte lubada autosid mis võivad

seada ohtu võistlejaid või kolmandaid isikuid.

Lisada punkti 6.8 Kere ja raam alalõigule Uksed

Kui uksed on varustatud mehhaaniliste või elektriliste akende tõstukitega, siis meeskond peab olema mehhanismist eraldatud kaitsva paneeliga (soovitav on kasutada alumiiniumi või tulekindlat plastikut).