24
jaan.
Off

VABA tehnilised reeglid

EAL 4×4 alakomitee tehnilised määrangud, ohutus- ja varustusnõuded klassile 4X4 Vaba

1. MÄÄRANG

Sellesse klassi kuuluvad autod täismassiga kuni 3500 kg ja rattavalemiga 4×4:
Kõik autod peavad olema arvel liiklusregistris ja võivad omada EAL sportauto tehnilist kaarti (kasutada võib vastavalt EAL 4×4 AK tehnilistele tingimustele võistlusklassidele TR2 või TR3 ettevalmistatud võistlusautosid kuid tingimusel, et on täidetud käesoleva juhendi punkt 2.) ning omama kehtivat, üldkasutatavatel teedel liiklemist lubavat ülevaatuse märget ja liikluskindlustust. Autode juures tehtavad muudatused ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega. Võistluse tehnilisel komissaril on õigus starti mitte lubada autosid mis võivad seada ohtu võistlejaid või kolmandaid isikuid.

Võistluse tehnilisel komissaril on õigus starti mitte lubada autosid mis võivad

seada ohtu võistlejaid või kolmandaid isikuid.

2. Eri- ja ohutusnõuded

2.1. Rattad ja rehvid

Kasutada tohib ainult Eesti Vabariigi seadusandlusega vastava kategooria sõidukile lubatud õhkrehve, mis omavad vastavat E või DOT ja muud nõutavat märgistust. Maksimaalselt lubatud ratta läbimõõt on 838 mm ( 33"). Rehvide mustri lõikamine on keelatud. Rehvi läbimõõdu kontrollmõõtmist teostatakse rõhu 1,5 atm juures, horisontaalsihis, mööda joont, mis läbib ratta keskpunkti. Mõõtmist võib teostada kõigil ratastel, kaasarvatud varurattal (-ratastel). Minimaalne lubatud turvismustri sügavus on 5 mm, mõõdetuna rehvi perimeetri suvalises punktis. Rehvide laius on vaba, kuid eelduseks on, et vertikaalsihis alla vaadates on ratas kaetud tiiva või
tiivalaiendiga. Libisemisvastaste vahenditena võib seaduses fikseeritud ajal kasutada naastrehve. Naastrehvide kasutamise nõudeid täpsustatakse võistlusjuhendiga. Kettide ja muude libisemisvastaste vahendite
kasutamine on keelatud. Veljed peavad olema seeriaviisiliselt toodetud. Rehvilukud on lubatud.

2.2. Pukseerimisaasad

Auto peab olema varustatud pukseerimisaasadega; vähemalt üks auto esiosas ja vähemalt üks auto tagaosas. Pukseerimisaasad peavad kinnituma kere külge,  raamiga autode puhul raami külge. Aasadel peab olema piisav tugevusvaru. Aasad pevad olema suletud, ava läbimõõduga vähemalt 30 mm. Lubatud on ka originaalsete avatud konksude kasutamine. Pukseerimisaasad peavad olema eredat värvi ( kollane, punane, oranž ).

2.3. Vints ja lisavarustus

Autole tohib paigaldada kaks vintsi. Lubatud on igasugust tüüpi vintside kasutamine, eeldusel , et vints on seeriaviisiliselt toodetud. Isevalmistatud vintsimisseadmed on keelatud. Juhul, kui autole on paigaldatud vints, paeb auto varustusse kuuluma vähemalt 50 mm laiune puukaitsevöö. Igasugused vintsimisel kasutatavad lisaseadmed (trossid, blokid, konksud, seeklid jne.) peavad oma tugevusvarult kahekordselt ületama vintsi maksimaalset tõmbejõudu.

2.4. Auto liikumisel peab kogu autos paiknev lisavarustus olema kindlalt kinnitatud.
2.5. Turvakaared

Turvakaarte paigaldamine on lubatud. Kõik turvakaarte parameetrid peavad vastama FIA nõuetele. Pehme katusega, või ilma katuseta autodele peab olema paigaldatud terasest turvakarkass, mille struktuur peab vastama FIA lisa J artikkel 253-3.
Ohutuspuuri peakaare ja külgkaare materjali minimaalsed mõõdud 45x 2,5 mm, suurema toru diameetri korral on minimaalseks seinapaksuseks 2,0 mm. Lubatud on ka polditavad ohutusstruktuuri osad, välja arvatud peakaar ja külgkaared. Kohtades, kus sõitjate pead võivad kokku puutuda ohutuspuuriga, tuleb puurile paigaldada polsterdus. Omavalmistatud puuridel peab olema 4 mm kontrollava põhikaare vertikaalosas. Kõik turvakaarte parameetrid peavad soovitavalt vastama FIA nõuetele.

2.6. Uksed

Kui uksed on varustatud mehhaaniliste või elektriliste akende tõstukitega, siis meeskond peab olema mehhanismist eraldatud kaitsva paneeliga (soovitav on kasutada alumiiniumi või tulekindlat plastikut).

3. VARUSTUS

3.1. Esmaabi pakend

Auto varustusse peab kuuluma esmaabi pakend. Pakendi sisu peab vastama Eesti Vabariigi seadusandluses fikseeritule. Pakendi sisu ei tohi olla ületanud kasutustähtaega. Esmaabi pakend peab asuma kergesti kättesaadavas kohas ja olema veekindlalt kaitstud.

3.2. Tulekustutid

Auto varustusse peavad kuuluma vähemalt 2 x 2 kg tulekustutid ( gaas või pulber ). Vahtkustutite kasutamine on keelatud. Kustutitel peab olema näidik, mille osuti peab asuma näidiku rohelises alas. Samuti paeb kontrollimise tähtaeg peab olema kehtiv. Kustutid peavad asuma kergesti kättesaadavas kohas.

3.3. Puksiirköis

Auto varustusse peab kuuluma vähemalt 5 m pikkune, 5000 kg tõmbejõuga puksiirköis, -rihm või –tross.