2
jaan.
Off

Veoautode tehnilised tingimused 2018-2022

Veoautode tehnilised tingimused 2018-2022
Veoauto turvakarkassi täpsustatud tekst

1. ÜLDISED MÄÄRANGUD
1.1. Võistlussõiduki välimus peab olema korrektne, ilma ohtlike rooste- ja avariijälgedeta.
1.2. Võistluse tehnilisel komissaril on kohustus starti mitte lubada võistlussõidukeid mis ohustavad võistlejaid, kolmandaid isikuid või keskkonda.

2. TURVALISUSVARUSTUS
2.1. Turvavööd
2.1.1. Kohustuslik on töökorras vähemalt kolmepunkti turvavöö iga võistlusautos viibija kohta. Kasutada tohib E tähisega või FIA homologeeringuga rihmasid kuid homologeering võib olla aegunud. Turvavöödel ei tohi olla mehhaanilisi vigastusi.
2.2. Esmaabi pakend
2.2.1. Võistlussõiduki varustusse peab kuuluma esmaabi pakend. Pakendi sisu peab vastama Eesti Vabariigi seadusandluses fikseeritule. Pakendi sisu ei tohi olla ületanud kasutustähtaega. Esmaabi pakend peab asuma kergesti kättesaadavas kohas ja olema veekindlalt kaitstud.
2.3. Tulekustutid
2.3.1. Võistlusauto varustusse peavad kuuluma vähemalt 2 x 2 kg pulberkustutid. Kustutitel peab olema näidik, mille osuti peab asuma näidiku rohelises alas. Samuti peab kontrollimise tähtaeg olema kehtiv. Kustutid peavad asuma kergesti kättesaadavas kohas.
2.4. Puksiirköis
2.4.1. Võistlusauto varustusse peab kuuluma piisava tõmbejõuga puksiirköis, -rihm või –tross.

3. VÕISTLUSKLASSID
3.1. Võistlusklasse on üks:
• VEOK

3.2. VEOK
3.2.1. Üldist.
3.2.1.1. Sellesse klassi kuuluvad tehniliselt korras täisveolised veoautod, veovalemiga 4×4; 6×6; 8×8.
3.2.1.2. Võistlusautol peab olema tuuleklaas ja see peab olema terve. Tuuleklaas peab olema valmistatud lamineeritud klaasist. Muud lahendused on lubatud ainult tehnilise komisjoni loal.
3.2.1.3. Võistlussõiduk peab olema varustatud pukseerimisaasadega; vähemalt üks võistlussõiduki esiosas ja vähemalt üks võistlussõiduki tagaosas. Pukseerimisaasad peavad kinnituma kere külge, raamiga võistlussõidukite puhul raami külge. Aasadel peab olema piisav tugevusvaru. Aasad peavad olema suletud, ava läbimõõduga vähemalt 30 mm. Pukseerimisaasad peavad olema eredat värvi (kollane, punane, oranž).
3.2.1.4. Kasutada tohib ainult jaemüügi võrgu kaudu turustatavaid sisepõlemismootoritele mõeldud autokütuseid. Elektri- ja hübriidajamite toiteallikate laadimisviisid ei ole piiratud. Lubatud on jaemüügis müüdavad sisepõlemismootorite kütuselisandid.
3.2.1.5. Valgustus- ja helisignalisatsiooni seadmetest on kohustuslikud pidurituled, tagurdustulelatern ja helisignaal. Täiendavad valgustusseadmed ei ole piiratud, nende elektriühendused peavad võimaldama nende üheaegse väljalülitamise, seejuures ei tohi see mõjutada teisi elektriühendusi.
3.2.1.6. Kütuse, määrdeainete või jahutusvedeliku lekkimine ei ole lubatud.
3.2.1.7. Võistlussõiduki liikumisel peab kogu võistlussõidukis paiknev lisavarustus olema kindlalt kinnitatud.

3.2.2. Tugevdused ja välimus.
3.2.2.1. Kabiin, mootor (hakkab kehtima alates 2019), raam ja sillad peavad olema pärit üle 3500 kg täismassiga veoautolt.
3.2.2.2. Minimaalne lubatud teljevahe on 2300 mm. (hakkab kehtima alates 2019).

3.2.3. Istmed
3.2.3.1. Võistlussõidukil peab olema vähemalt kahe istekohaga sõitjate ruum.
3.2.3.2. Istmetena tohib kasutada seeriaviisiliselt toodetud originaalseid või mitteoriginaalseid autoistmeid, mis tagavad piisava turvalisuse.
3.2.3.3. Istmed peavad olema korrektselt ja tugevasti kinnitatud.

3.2.4. Võistlussõiduki mass.
3.2.4.1. Võistlussõiduki mass peab olema üle 3000kg. (hakkab kehtima alates 2019).

3.2.5. Mootor
3.2.5.1. Jahutussüsteem. Jahutusradiaatorid ja selle ühendustorud peavad olema sõitjate ruumist eraldatud moel, mis välistab purunemisel jahutusvedeliku paiskumise sõitjatele.
3.2.5.2. Õhuvõtt
Keelatud on õhuvõtt sõitjate ruumist, teised muudatused lubatud.

3.2.6. Rattad ja rehvid
3.2.6.1. Naastrehvide, kettide ja muude libisemisvastaste vahendite kasutamine on keelatud.

3.2.7. Pidurisüsteem
3.2.7.1. Sõidupidurite konstruktsiooni võib muuta. Esisillal (-sildadel) peavad olema sõidupidurid igal rattal. Taga sillal (-sildadel) lubatud paigaldada sõidupidur kardaanile.
3.2.7.2. Pidurid peavad olema töökorras.

3.2.8. Sõitjate ruum
3.2.8.1. Sõitjate ruumis ei tohi paikneda mootori, vedrustuse ega jõuülekande pöörlevaid ja liikuvaid osi.
3.2.8.2. Sõitjate ruumis paiknevad jahutus- või soojendussüsteemi osad peavad olema kaetud moel, mis välistab purunemisel jahutusvedeliku paiskumise sõitjatele.
3.2.8.3. Esiuksed peavad olema tugevad, peavad olema avatavad ja suletavad mõlemalt poolt ning peavad omama lukusteid, millised välistavad uste iseenesliku avanemise.
3.2.8.4. Esiuste ülaserva kõrgus istme tasapinnast ei tohi olla väiksem, kui 300 mm.
3.2.8.5. Kui uksed on varustatud mehhaaniliste või elektriliste akende tõstukitega, siis meeskond peab olema mehhanismist eraldatud kaitsva paneeliga ( soovitav on kasutada alumiiniumi või tulekindlat plastikut ).

3.2.9. Elektrisüsteem
3.2.9.1. Elektrisüsteemi kõik juhtmed ja kontaktid peavad olema korralikult isoleeritud.
3.2.9.2. Akude tüüp, suurus ja arv ei ole piiratud. Akud peavad olema kindlalt kinnitatud. Juhul, kui akud on toodud sõitjate ruumi, peavad nad olema ümbritsetud kattega, mis välistab nende purunemisel akuhappe paiskumise sõitjatele. Eraldi peab olema tagatud sõitjate ruumist väljuv akude ventilatsioon.

3.2.10. Toitesüsteem
3.2.10.1. Kütusepaak
3.2.10.1.1. Lubatud on kütusepaakide asukoha ja nende vormi ning kuju muutmine. Sõitjate ruumist peavad kütusepaagid olema eraldatud tulekindla vaheseinaga. Peab olema tagatud sõitjate ruumist väljuv kütusepaakide ventilatsioon.
3.2.10.1.2. Kütusepaakide täitekõrid ei tohi välja ulatuda võistlussõiduki perimeetrist. Kütusepaagi kork peab olema selline, mis väldib selle iseenesliku avanemise.
3.2.10.2. Kütusetorustik
Kütusetorustiku muutmine, ümberpaigutamine ja täiendav kaitse on lubatud. Juhul kui kütusetorustik on toodud sõitjate ruumi, peab see täies pikkuses olema metallist. Muud materjalid on keelatud. Sõitjate ruumis ei tohi olla kütusetorustiku liitekohti, väljaarvatud FIA poolt homologeeritud lahendused.

3.2.11. Turvakaared
3.2.11.1. Kõigil võistlussõidukitel peab olema paigaldatud terasest vähemalt kabiinile kinnituv turvakarkass. (hakkab kehtima alates 2019, tekst täpsustub karkassi ehituse osas).
3.2.11.2. Kohtades, kus sõitjate pead võivad kokku puutuda ohutuspuuriga, tuleb puurile paigaldada polsterdus.
3.2.11.3. Omavalmistatud puuridel peab olema 4 mm kontrollava põhikaare vertikaalosas.
3.2.11.4. Kõik turvakaarte parameetrid peavad vastama FIA nõuetele.