EAL 4×4 komitee võistluste korraldamise üldeeskiri

TULEMUSED

1.Võistluse tulemused vormistatakse kohtunike poolt protokollina.
2.Protokollides tuleb esitada tulemused kõigi võistlema lubatud võistkondade kohta.
3.Tulemustes tuleb esitada:
3.1.andmed võistkondade kohta
3.1.1.võistlusnumber
3.1.2.sõitja/sõitjate nimed
3.1.3.esindatav riik, kui on välisvõistlejaid
3.1.4.võistlusauto mark ja mudel
3.1.5.võistlusklass
3.1.6.võistkonna nimi
3.2.kõikide võistkondade lõpptulemus ja koht
3.3.kõikide osalenud võistkondade lisakatsete tulemused:
3.3.1.lisakatsel saavutatud koht
3.3.2.lisakatse läbimise aeg
3.3.3.orienteerumiskatsel võetud punktide arv ja punkti väärtuste summa
3.3.4.ringrajal ringide arv ja iga ringi läbimise aeg
3.3.5.täpsuslõigul hälve
3.3.6.mäkketõusul läbitud teepikkus
3.4.määratud karistused koos nende põhjustega
3.5.katkestanud võistkonnad koos katkestamise põhjustega
4.Lõplikud tulemused viseeritakse võistluse juhi poolt pärast protestiaja lõppu või protestide lahendamist.
5.Viseeritud võistlustulemused on autasustamise aluseks.
6.Autasustamine ei või toimuda varem, kui pool tundi peale tulemuste avaldamist.
7.Tulemuste avaldamine ja auhindade jagamine, arvestades esitatud proteste:
7.1.Auhind, mille on võitnud osavõtja, kelle vastu on esitatud protest, jääb välja andmata, kuni protest on lahendatud.
7.2.Samuti ei anta välja auhindu neile osavõtjaile, kellele antavaid auhindu võib protesti või võimaliku apellatsiooni lahendamine muuta.
7.3.Auhinnad võib väljastada neile, keda protesti lahendamine ei puuduta.
8. Võistluse korraldaja peab esitama võistluse tulemused hiljemalt 48 tundi peale võistluse lõppemist EAL 4×4 komiteele.