Võistluste korraldajale

Toodud alajaotus hakkab kajastama korraldajatele mõeldud informatsiooni.

Eeskirjades toodu on EAL registreeritud võistluse korraldajatele kohustuslik!