Lisakatsete koefitsiendid

OFFROAD REIDI LISAKATSED ( LK )

Lõpliku koefitsendi määrab  võistluse  korraldaja  vastavalt raja  raskusele antud vahemiku piires

LK nimetus

Kirjeldus

Koefitsent

 

 

 

Sprintorienteerumine

Orienteerumine,kus autoga tuleb läbida võimalikult palju kontrollpunkte vabas võikindlas järjekorras. Punktide asukohad määratud koordinaatidega võimärgitud kaardile. Arvestatakse kogutud punkte, võrdse tulemuse korralka aega. Kontrollaeg 1 – 3 tundi.

0,2 – 0,5

Orienteerumine

Orienteerumine,kus autoga tuleb läbida võimalikult palju kontrollpunkte vabas võikindlas järjekorras. Punktide asukohad määratud koordinaatidega.Arvestatakse kogutud punkte, võrdse tulemuse korral ka aega.

Kontrollaeg 6 – 12 tundi.

1,0 – 1,3

Maratonorienteerumine

Orienteerumine,kus autoga tuleb läbida võimalikult palju kontrollpunkte vabas võikindlas järjekorras. Punktide asukohad määratud koordinaatidega.Arvestatakse kogutud punkte, võrdse tulemuse korral ka aega.

Kontrollaeg  üle 12 tunni.

1,5 – 1,8

Sprint

Kiirusliklisakatse, kus liikumine toimub märgistatud rajal või legendi/kaardijärgi. Arvestatakse aega minutites ja sekundites.

Kontrollaeg kuni 1 tund.

0,1 – 0,3

Kiiruskatse

Kiiruslik lisakatse, kus liikumine toimub legendi järgi. Arvestatakse aega tundides ja minutites.

Kontrollaeg 1 – 3 tundi.

0,2 – 0,5

Maraton kiiruskatse

Kiiruslik lisakatse, kus liikumine toimub legendi järgi. Arvestatakse aega tundides ja minutites. Kontrollaeg üle 3 tunni.

0,4 – 0,7

Täpsuslõik

Legendigavõi kaardil määratud rajalõigu läbimine etteantud keskmise kiirusega.Arvestatakse hälvet 5 sekundi täpsusega ( ümardus ).

Kontrollaeg kuni 1 tund.

0,1 – 0,3

Mäkketõus

Mäkketõusu lisakatse. Tulemust arvestatakse meetrites.

0,1 – 0,2

Traiel

Loodusesse märgistatud raja läbimine vastavalt etteantud reeglitele ja ajanormile.

0,1 – 0,2