25
okt.
Off

Võistlejate avaldus

TR-3 klassi võistlejatelt laekus EAL 4×4 komiteele avaldus ettepanekuga mitte anda võistlusklassis TR-3 karikasarja punkte võistluse Klaperjaht 2011 tulemuste põhjal.

Peale komitee liikmete, võistlejate ja korraldaja esindaja kokkusaamist lepiti kokku, et võistlejad täpsustavad oma pretensiooni ning korraldaja annab sellele oma vastuse. Eelpool toodud materjalide, kokkusaamisel arutatu ja võistlustulemuste põhjal viis komitee läbi hääletuse.

Hääletuse protokoll
Komitee vaatas oma viimasel koosolekul 20.10.2011 uuesti läbi Klaperjaht 2011 läbiviimist ja tulemuste esitamist puudutavad materjalid ning otsustas Klaperjaht 2011 põhjal karikasarja punkte mitte anda.
Koosoleku protokolli leiab siit.