21
mai
Off

Eesti meistrivõistlus Offroad Racing´us 2018 üldjuhend

ORMV 2018 juhend

  1. ÜLDKORRALDUS
   • a Eesti lahtised meistrivõistlused Offroad Racing´us (ORMV) viiakse läbi Eesti Autospordi Liidu (EAL) ja EAL 4×4 komitee (EAL4x4AK) poolt mitmeetapilise seeriavõistlusena.
   • ORMV etapi korraldaja koostab etapi juhendi, milline on kooskõlastatud EAL 4×4 komiteega ning mis peab olema avaldatud veebilehel https://offroad.ee vähemalt 4 nädalat enne planeeritud võistluse algust sisaldades EAL poolset registreerimisnumbrit. Võistlusjuhend on meistrivõistluste üldjuhendi ja tehniliste reeglite täiendus.
   • ORMV viiakse läbi kooskõlas FIA spordikoodeksiga, kehtivate tehniliste tingimustega, EAL 4×4 komitee kehtestatud juhenditega, käesoleva üldjuhendiga, etappide juhenditega ning kõigi nimetatud dokumentide lisade ja bülletäänidega. ORMV üldjuhend on kinnitatud EAL juhatuses.
   • Võimalikud muudatused üldjuhendisse või kalenderplaani esitab ja kehtestab EAL 4×4 komitee hiljemalt 30 kalendripäeva enne võistlusi. Muudatused avaldatakse EAL 4×4 komitee veebilehel.
   • ORMV etappide arv aastal 2018 on maksimaalselt 4. Kalender avaldatakse EAL veebilehel http://www.autosport.ee ja EAL 4×4 komitee veebilehel https://offroad.ee.
  2. VÕISTLUSAUTOD, ARVESTUSKLASSID

 

  • ORMV arvestusklassid:
   • ET1
   • ET2
  • Võistlusautod peavad vastama kehtivatele tehnilistele reeglitele ning omama ASN võistlusauto tehnilist kaarti või tänavalegaalse sõiduki registreeringut päritolumaa liiklusregistris.
  • Võistlusnumbrid 2018. a meistrivõistlustel.
   Klass Numbrid Numbri aluse värv Küljenumbri värv
   ET1 100-499 Valge Must
   ET2 200-399 Valge Must
  • Võistlusnumbrid tuleb registreerida vähemalt 5 päeva enne võistlust. Võistlusnumbrid peavad vastama EAL Eesti 4×4 karikasarja võistlusnumbrite nõuetele.
   Info 4×4.ee/voistlusnumbrid
   NB! Kohustuslik dubleeriv katusenumber!
  1. OSAVÕTJAD
   • ORMV etappidel võivad osaleda autosportlased, kellel on Eestis kehtiv sõitjalitsents.
   • ORMV arvestuses saavad punkte sarja osavõistlustele registreerunud ja stardimaksu tasunud võistkonna piloot(juht) ja kaardilugeja/vintsimees (kaasjuht).
  2. STARDIMAKSUDE PIIRHINNAD
   • Stardimaksu ülempiir võistkonnale on 100 €. Kui võistlusel soovib osaleda võistkond, kes ei osale ORMV sarjas, on võistkonna stardimaksu ülempiir 150 €. Eelregistreerimata võistkonna stardimaks on kõige rohkem 150 €, mis tasutakse võistluspaigas. Korraldajal on õigus kehtestada piirhinnast madalamaid stardimakse. Esitatud summad on lõplikud.
   • Registreerimine:
    • Eelregistreerimine toimub veebilehel autosport.ee. Eelregistreerimine algab koos võistlusjuhendi avaldamisega ja lõpeb 5 päeva enne võistluse algust. Eelregistreerimise korral loetakse võistleja registreerunuks raha laekumisel korraldaja kontole.
    • Kui võistlus ei toimu korraldaja tegevusetuse või süülise tegevuse tagajärjel tagastab osavõistluse korraldaja tasutud stardimaksu täies mahus.
    • Juhul kui võistlus ei toimu korraldajast mittesõltuvatel asjaoludel tagastab osavõistluse korraldaja 50% tasutud stardimaksu summast.
 1. TULEMUSED
  • Meistrivõistluse paremusjärjestuse määravad võistlejate MV etappidelt kogutud punktisummad.
   • Eesti lahtistel meistrivõistlustel Offroad Racing´us kohapunkte saavad need võistkonnad, kes on läbinud vähemalt 30% võitja ringide arvust põhisõidu rajal.
   • Igal etapil antakse punkte võistkonnas ühele juhile ja ühele kaasjuhile tabeli 1 kohaselt. „Juhi“ ja „Kaasjuhi“ kategooriate järgnevad kohapunktid arvutatakse sõltuvalt võitja punktide arvust, liikudes tabeli andmetes allapoole.
  • Võistleja ORMV lõpparvestuse punktisumma summeeritakse vastavalt võistlusklassi kuuluvusele, summaarselt kõigilt osavõistluste etappidelt. Seeria mistahes etapil saab võistleja ORMV kohapunktide tabeli alusel punkte, mille väärtus sõltub startivate võistkondade arvust ja võistlusel saavutatud kohast. Nelja etapi käigus summeeritakse kõik punktid. Stardist puudumine võrdub 0 punktiga.
  • Punktisummade võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem võite (teisi, kolmandaid jne kohti).
   • Kui see on võrdne, vaadeldakse kõrgemaid kohti etappidel, kus mõlemad sõitjad on osalenud.
   • Kui ka see on võrdne, saab kõrgema koha võistleja, kes saavutas parema tulemuse viimasel, seejärel eelviimasel jne koossõidetud etapil.
   • Kui võistlejad pole osalenud koos ühelgi etapil siis saab kõrgema koha võistleja kelle koht oli parem viimasel etapil.
  • Kui klassis osaleb osavõistlusel vähem kui 5 võistkonda, ei anta selle osavõistluse raames selle klassi sõitjatele ORMV kohapunkte.
  • Meistritiitel antakse välja kui kahel etapil osaleb vähemalt 10 võistkonda ühes klassis.
  • Kirjalikke esildisi ORMV punktiarvestuse kohta võetakse EAL-i sekretariaadis vastu 3 tööpäeva jooksul pärast punktide avaldamist.
 2. AUTASUSTAMINE
  • ORMV etapil autasustatakse arvestusklasside 3 paremat karikatega, lisaks on eriauhinnad.
  • EAL autasustab ORMV lõpparvestuse 3 paremat juhti ja kaasjuhti ORMV arvestusklassides hooaja lõpus.
  • ORMV autasustamine toimub EAL-i 2018. a hooaja lõpetamisel.