Sportauto

1. Üldist

 • Võistlusklassides ET1 ja VABA (kui on tegemist sportautoga), VABA+, ET2 ja TR-3 osalemiseks peab võistlusautol olema tehniline kaart.
 • Tehniline kaart väljastatakse EAL-i sekretariaadist autodele, mis vastavad oma klassi kehtivatele tehnilistele tingimustele. Enne kaardi taotlemist peab auto üle vaatama EAL 4×4 AK tehnilise komisjoni esindaja, kes kontrollib auto nõuetekohasust.
 • Tehnilise kaardi ja/või maanteameti kaaskirja väljastamiseks täitke EAL-i lehe lõpus olev küsimustik.
 • Võistlusklassides ET1 ja ET2 ei pea võistlusautot võtma arvele maanteeameti registris, kuna võistlused toimuvad suletud territooriumil.

2. Võistlusauto arvele võtmine maanteeameti registris

Käesolev juhend kirjeldab võistlusautode registreerimist vastavalt 2011. a juulikuust kehtima hakanud uuele liiklusseadusele ja EAL ning Maanteeameti (edaspidi MA) kokkuleppele.
Esmasel võistlusautoks registreerimisel tuleb:

 • hankida EALst Tehniline Kaart (hind 48 EUR). Selleks on vaja esitada auto mark, mudel, tehasetähis/VIN kood, ehitusaasta, mootori töömaht, rühm, omaniku nimi koos aadressi ja isikukoodiga/ettevõtte registrikoodiga ning andmete esitaja nimi.
 • saada EALst taotluskiri MA liiklusregistri büroole (seni kehtinud vormi kohane)
 • esmaregistreerimisel auto esitada MA liiklusregistri büroole, auto peab olema eelnevalt võistlusautoks ümberehitatud
 • toimingute maksumus tulenevalt Riigilõivuseadusest (väljavõte ka Maanteeameti kodulehel).

Varem võistlusautoks registreeritutel SP-numbrite saamiseks (kui auto tehnilised ja omaniku/kasutajate andmed ei muutu):

 • EAL kaaskirja pole vaja, registreerimistunnistus esitada MA liiklusregistri büroosse koos EAL Tehnilise Kaardiga – autot MA liiklusregistri büroole esitada pole vaja
 • SP numbrid saab MA liiklusregistri büroost tasuta
 • vanad numbrid tuleb MA liiklusregistri büroosse kaasa võtta!

SP numbrid:

 • valged numbrid punasel põhjal
 • taga number alumiiniumpõhjal ja turvakilega nagu tavaautodelgi
 • esinumbriks vähendatud mõõtmetega turvakilega kaetud (350×60 mm) kleebis (neid võib ise hiljem juurde teha)
 • number SP 0001 asub EAL Ajaloomuuseumis

3. Andmete muutmine, kasutaja, omaniku muutmine:

 • muudatused tuleb vormistada EALs, vaja esitada Tehniline Kaart
 • MA liiklusregistri büroo toimingud auto omaniku loaga/volitusega, EAL kaaskirja pole vaja.
 • MA liiklusregistris võistlusautona välja arvamiseks (sõiduki registreerimiseks tavakasutuses autona) on vaja EAL kaaskirja. Tehniline kaart tuleb tagastada EAL-i sekretariaati.

4. Liiklemine:

 • võistlusautoga tohib osaleda üldliikluses ainult EAL-s registreeritud võistluste ja treeningute ajal. Sõit tavaliikluses ürituse toimumispaika ja sealt ära on keelatud.
 • treeningu registreerimiseks tuleb saata EALi sekretariaati taotlus, vastavalt millele väljastatakse EALi sekretariaadist treeningu registreerimise kohta dokumendid.
 • EAL sekretariaadi kontaktid on:
 • – Telefon – 6398 666
 • – E-post – eal@sport.ee

5. Tehnoülevaatus:

 • registreerimiseelne ülevaatus on vajalik ainult esmaregistreerimisel, registreerimiseelse ülevaatuse teostab Eero Dulder ( telefon +372 5025535, e-post eerodulder@gmail.com )
 • TÜV tuleb läbida kord aastas ( 12 kalendrikuud ).
 • TÜV koht tuleb kokku leppida EAL 4×4 tehnilise komisjoni liikmetega.