4
jaan.
Off

ATV originaal tehnilised reeglid

EAL 4×4 alakomitee
tehnilised tingimused klassile ATV  originaal PROJEKT

NB! Võistlusklass luuakse piisava arvu huviliste olemasolul. Huvitatutel palume ühendust võtta Rasmus Himma +372 52 72 150; suslikr (ät) hotmail.com või eal4x4ak (ät) hot.ee

1. MÄÄRANG

Sellesse klassi kuuluvad järgmised, võistlustel osalemiseks ettevalmistatud ATV-d, rattavalemiga 4×4:
    – Seeriaviisiliselt, vähemalt 100 identset eksempari, toodetud ATV-d

Tehnilisel komisjonil on lubatud ATV erinevate detailide võrdlemine seeriatoodanguga.
Antud klassi tehnilistes tingimustes on sageli kasutusel mõiste originaal(ne). Käesolevate tehniliste tingimuste kontekstis tähendab see valmistajatehase poolt antud margi mudeliseeriale paigaldatud või toodetud ning identseid antud margi mudeliseeriale teiste tootjate poolt seeriaviisiliselt toodetud agregaate, sõlmi, detaile jne.

Võistluse tehnilisel komissaril on õigus starti mitte lubada ATV-sid mis võivad
seada ohtu võistlejaid või kolmandaid isikuid.

2. TUGEVDUSED JA VÄLIMUS

Ükskõik millise ATV detaili/sõlme tugevdamine on lubatud eeldusel, et kasutatav materjal järgib tugevdatava detaili/sõlme kuju ning see ei ole vastuolus antud tehniliste tingimuste teiste punktidega.
ATV välimus peab säilima identsena. Vajadusel peab olema võimalik ATV identifitseerimine tootjatehase dokumentatsiooni alusel.

3. ATV KONSTRUKTSIOON, ÜLDISED NÕUDED

Kui antud tehniliste tingimuste ühes või teises punktis kirjeldatakse lubatud või keelatud ümberehitusi,  erinevate sõlmede vahetusi või täiendusi, siis kõik tehnilised muudatused, mida ei ole kirjeldatud, on kategooriliselt keelatud.
Kõik lubatud muudatused sisalduvad antud tehnilistes tingimustes. Lubatud on kõikide kulunud / purunenud sõlmede või detailide vahetus identsete sõlmede ja detailidega.
Kõik ATV-d peavad olema arvel liiklusregistris.

4. ISTMED

Istmetena tohib kasutada seeriaviisiliselt toodetud originaalseid või mitteoriginaalseid istmeid, mis tagavad piisava turvalisuse. Istmed peavad olema korrektselt ja tugevasti kinnitatud.

5. TEHNILISED MUUDATUSED

5.1 Rattavalem

ATV-del tohib kasutada ainult rattavalemit 4×4, mis tähendab:
    – rataste arv, millega ATV puudutab pinnast on 4
    – võimalikult vedavate rataste arv on 4
Igasuguste muude rattavalemite kasutamine on keelatud.

5.2 Mootor

Mootor peab olema antud margile ja mudeliseeriale vastav. Igasugused muud muudatused on keelatud.

Toitesüsteem
Originaalne.

Jahutussüsteem:
Originaalne. Ventilaatorite arvu muuta ei tohi.

Mootori õhuvõtt
Originaalne.

Kütus
Kasutada tohib ainult  jaemüügi võrgu kaudu turustatavaid autokütuseid. Mootorisse tohib juhtida ainult kütust ja välisõhku, muude lisandite silindritesse juhtimine on keelatud.
Lubatud on jaemüügis müüdavad kütuselisandid.

Väljalaskesüsteem
Originaalne.

5.3 Jõuülekanne

Originaalne.

5.4 Vedrustus, amortisaatorid ja teljed

Vedrustus
Originaalsed

Amortisaatorid
Originaalsed

Teljed
Originaalsed.

5.5 Rattad ja rehvid

Maksimaalselt lubatud ratta läbimõõt on 670 mm. Rehvide mustri lõikamine on keelatud.
Rehvi läbimõõdu ja laiuse kontrollmõõtmist teostatakse rõhu 4,5 psi juures, horisontaalsihis, mööda joont, mis läbib ratta keskpunkti. Mõõtmist võib teostada kõigil ratastel.
Minimaalne lubatud turvismustri sügavus on 5 mm, mõõdetuna rehvi perimeetri suvalises punktis.
Libisemisvastaste vahenditena võib seaduses fikseeritud ajal kasutada naastrehve. Naastrehvide kasutamise nõudeid täpsustatakse võistlusjuhendiga. Kettide, roomikute ja muude libisemisvastaste vahendite kasutamine on keelatud.
Veljed peavad olema seeriaviisiliselt toodetud.

5.6 Pidurisüsteem

Originaalne.

5.7 Roolisüsteem

Originaalne.

5.8 Kere ja raam

Originaalsed. Igasugune lõikamine ja muul viisil muutmine on keelatud.
Tiivalaiendite paigaldamine on lubatud.

Sõlmede kaitse
Lubatud on ATV altpoolt kaitsmine
 
Kaitserauad ja täiendavad kaitserauad
Kaitserauad peavad olema originaalsed või nende mõõdud, kuju ja tugevus peavad vastama originaalile. Lubatud on ainult vintsi paigaldamiseks vajalike väljalõigete tegemine.

Pukseerimisaasad
ATV peab olema varustatud pukseerimisaasadega või pukseerimisrihmade/trossdega; vähemalt üks ATV esiosas ja vähemalt üks ATV tagaosas. Pukseerimisaasad peavad kinnituma raami külge. Aasadel peab olema piisav tugevusvaru. Aasad pevad olema suletud, ava läbimõõduga vähemalt 30 mm. Lubatud on ka originaalsete avatud konksude kasutamine.
Pukseerimisaasad peavad olema eredat värvi ( kollane, punane, oranž ).
 
5.9 Elektrisüsteem

Elektrisüsteem peab olema originaalne.

Aku
Aku kinnituskoht originaalne. Aku tüüp ja suurus ei ole piiratud.

Generaator
Originaalne

Valgustusseadmed
Täiendavad valgustusseadmed ei ole piiratud. Lisatulede valgustugevuse kontrollarv võib seadusandluses lubatust suurem olla.

5.10 Toitesüsteem

Originaalne. Lubatud on kütusepaakide täiendav kaitse.

5.11 Vints ja lisavarustus

ATV-le tohib paigaldada ühe vintsi. Lubatud on igasugust tüüpi vintside kasutamine, eeldusel , et vints on seeriaviisiliselt toodetud. Isevalmistatud vintsimisseadmed on keelatud. Juhul kui vintsi pole installeeritud peab olema varustuses vähemalt üks 5 m pikkune pukseerimisköis.
Juhul, kui ATV-le on paigaldatud vints, peab ATV varustusse kuuluma vähemalt 50 mm laiune puukaitsevöö. Igasugused vintsimisel kasutatavad lisaseadmed (trossid, blokid, konksud, seeklid jne.) peavad oma tugevusvarult kahekordselt ületama vintsi maksimaalset tõmbejõudu.
ATV liikumisel peab kogu lisavarustus olema kindlalt kinnitatud.

6.    VARUSTUS

6.1 Esmaabi pakend

ATV varustusse peab kuuluma esmaabi pakend. Pakendi sisu peab vastama Eesti Vabariigi seadusandluses fikseeritule. Pakendi sisu ei tohi olla ületanud kasutustähtaega. Esmaabi pakend peab asuma kergesti kättesaadavas kohas ja olema veekindlalt kaitstud.

6.2 Tulekustutid

ATV varustusse peavad kuuluma vähemalt 1 kg pulberkustuti. Kustutitel peab olema näidik, mille osuti peab asuma näidiku rohelises alas. Samuti peab kontrollimise tähtaeg peab olema kehtiv. Kustutid peavad asuma kergesti kättesaadavas kohas.