4
jaan.
Off

ATV VABA tehnilised reeglid

EAL 4×4 alakomitee
tehnilised tingimused klassile ATV vaba 2010-2012

1. MÄÄRANG

Sellesse klassi kuuluvad vaba konstruktsiooniga ATV-d rattavalemiga 4×4 ja originaalsed ATV-d, mis vastavad antud klassi tehnilistele tingimustele. Minimaalne valmistatud ATV-de arv ei ole määrav.

Võistluse tehnilisel komissaril on õigus starti mitte lubada ATV-sid mis võivad
seada ohtu võistlejaid või kolmandaid isikuid.

2. TUGEVDUSED JA VÄLIMUS

Ükskõik millise atv detaili/sõlme tugevdamine on lubatud eeldusel, et kasutatav materjal järgib tugevdatava detaili/sõlme kuju ning see ei ole vastuolus antud tehniliste tingimuste teiste punktidega.

3. ATV KONSTRUKTSIOON

Antud tehnilisi tingimusi tuleb käsitleda järgmisest reeglist lähtuvalt: kui mõnes punktis käsitletakse keelatud tegevusi, siis kõik, mida ei keelata on lubatud. Kui mõnes punktis käsitletakse lubatud tegevusi, siis kõik, mida ei lubata on keelatud. Kõik ATV-d peavad olema arvel liiklusregistis.

6. TEHNILISED MUUDATUSED

6.1 Rattavalem
ATV-del tohib kasutada ainult rattavalemit 4×4, mis tähendab:
    – rataste arv, millega ATV puudutab pinnast on 4
    – vedavate rataste arv on 4

Igasuguste muude rattavalemite kasutamine on keelatud.

6.2 Mootor
Mootor on vaba.

Jahutussüsteem
Jahutusradiaatorid peavad olema kinnitatud statsionaarselt, kaitstud kaitsevõrega, asukoha muutmine lubatud.

Mootori õhuvõtt
Muudatused lubatud.

Kütus
Kasutada tohib ainult  jaemüügi võrgu kaudu turustatavaid autokütuseid.
Väljalaskesüsteem
Vaba. Müratase ei tohi ületada 103 db.

6.3 Jõuülekanne
Vaba.

6.4 Vedrustus ja sillad
Vedrustus
Vaba.

Amortisaatorid
Arv ja ehitus vabad.

Teljed
Vaba

6.5 Rattad ja rehvid
Maksimaalne lubatud ratta läbinõõt on 780 mm.(30")
(Rehvi läbimõõdu kontrollmõõtmist teostatakse rõhu 4,5 psi juures, horisontaalsihis, mööda joont, mis läbib ratta keskpunkti. Mõõtmist võib teostada kõigil ratastel.
Minimaalne lubatud turvismustri sügavus on 10 mm, mõõdetuna rehvi perimeetri suvalises punktis.
Rehvide laius on vaba, kuid eelduseks on, et vertikaalsihis alla vaadates on ratas kaetud tiiva või tiivalaiendiga.
Libisemisvastaste vahenditena võib seadusega fikseeritud ajal kasutada naastrehve. Naastrehvide kasutamise nõudeid täpsustatakse konkreetse võistluse juhendiga. Kettide ja roomikute kasutamine on keelatud.
Veljed on vabad. Rehvilukud on lubatud.

6.6 Pidurisüsteem
Vaba. ATV-l peab olema seisupidur või "Parking", mille konstruktsioon on vaba.  Pidurid peavad olema töökorras

6.7 Roolisüsteem
Vaba, kuid roolisüsteem peab töötama ka seisatud mootoriga. Nelikroolimine on keelatud. Roolisüsteemi osadel ei tohi olla nähtavaid vigastusi ega esineda ohtlike lõtkusid. Roolisüsteemi konstruktsioon peab olema tugev ja tagama turvalisuse.

6.8 Kere ja raam
Vaba. Igasugune lõikamine ja muul viisil muutmine on lubatud, kuid käesoleva juhendiga määratletud ohutusnõuded peavad säilima. Raami lõikamine ja tugevdamine on lubatud, liigendraam on keelatud.

Sõlmede kaitse
ATV altpoolt kaitsmine täiendavate kaitseelementidega on lubatud.

Kaitserauad ja täiendavad kaitserauad
Igasugused muudatused lubatud.

Klaasid
Vaba

Istmed
Istmetena tohib kasutada seeriaviisiliselt toodetud originaalseid või mitteoriginaalseid istmeid, mis tagavad piisava turvalisuse. Istmed peavad olema korrektselt ja tugevasti kinnitatud.

Poritiivad
Poritiivad peavad olema kõigil ratastel. Tiivalaiendid on lubatud. Ratas peab ülalt vaadates olema kaetud poritiiva või tiivalaiendiga.

Pukseerimisaasad
ATV peab olema varustatud pukseerimisaasadega või pukseerimisrihmade/trossdega; vähemalt üks ATV esiosas ja vähemalt üks ATV tagaosas. Pukseerimisaasad peavad kinnituma raami külge. Aasadel peab olema piisav tugevusvaru. Aasad pevad olema suletud, ava läbimõõduga vähemalt 30 mm. Lubatud on ka originaalsete avatud konksude kasutamine.
Pukseerimisaasad peavad olema eredat värvi ( kollane, punane, oranž ).

6.9 Elektrisüsteem
Kõik juhtmed ja kontaktid pevad olema korralikult isoleeritud.

Aku
Aku tüüp, suurus ja juhtmed ei ole piiratud. Lubatud on kuni kahe aku paigaldamine. Akud peavad olema kindlalt kinnitatud. Akud peavad olema ümbritsetud kattega mis välistab nende purunemisel akuhappe paiskumise sõitjatele.
 
Generaator
Vaba.

Valgustusseadmed
Põhi- ja signaal tuled peavad peavad olema töökorras.
Täindavad valgustusseadmed ei ole piiratud. Lisatulede valgustugevuse kontrollarv võib seadusandluses lubatust suurem olla.

6.10 Toitesüsteem
Kütusepaak
Kütusepaakide modifitseerimine ja asukoha muutmine pole lubatud. Kütusepaakide täitekõrid ei tohi välja ulatuda ATV perimeetrist. Kütusepaagi kork peab olema selline, mis väldib selle iseenesliku avanemise.

Kütusetorustik
Kütusetorustiku muutmine pole lubatud.

6.12 Vints ja lisavarustus
ATV peab olema varustatud vähemalt ühe vintsiga ( mitte käsivintsiga ). Lubatud on igasugust tüüpi vintside kasutamine, eeldusel , et vints on seeriaviisiliselt toodetud. Isevalmistatud vintsimisseadmed on keelatud.
ATV varustusse peab kuuluma vähemalt 1, vähemalt 50 mm laiune puukaitsevöö. Igasugused vintsimisel kasutatavad lisaseadmed (trossid, blokid, konksud, seeklid jne.) peavad oma tugevusvarult kahekordselt ületama vintsi maksimaalse tõmbejõu.
ATV liikumisel peab kogu lisavarustus olema kindlalt kinnitatud.

7.    VARUSTUS

7.1 Esmaabi pakend
ATV varustusse peab kuuluma esmaabi pakend. Pakendi sisu peab vastama Eesti Vabariigi seadusandluses fikseeritule. Pakendi sisu ei tohi olla ületanud kasutustähtaega. Esmaabi pakend peab asuma kergesti kättesaadavas kohas ja olema veekindlalt kaitstud.

7.2 Tulekustutid
ATV varustusse peavad kuuluma vähemalt 1 kg pulberkustuti. Kustutitel peab olema näidik, mille osuti peab asuma näidiku rohelises alas. Samuti peab kontrollimise tähtaeg peab olema kehtiv. Kustutid peavad asuma kergesti kättesaadavas kohas.