7
jaan.
Off

TR 1 tehnilised reeglid

EAL 4×4 alakomitee

tehnilised tingimused maasturite klassile TR 1 2005-2012


1. MÄÄRANG

Sellesse klassi kuuluvad järgmised, võistlustel osalemiseks ettevalmistatud autod, rattavalemiga 4×4:
    – FIA  T1 ja T2 grupi homologatsiooniga autod ( võib olla aegunud )
    – Seeriaviisiliselt, vähemalt 1000 identset eksempari, toodetud autod

Tehnilisel komisjonil on lubatud auto erinevate detailide võrdlemine seeriatoodanguga.
Antud klassi tehnilistes tingimustes on sageli kasutusel mõiste originaal(ne). Käesolevate tehniliste tingimuste kontekstis tähendab see valmistajatehase poolt antud margi mudeliseeriale paigaldatud või toodetud ning identseid antud margi mudeliseeriale teiste tootjate poolt seeriaviisiliselt toodetud agregaate, sõlmi, detaile jne.

Võistluse tehnilisel komissaril on õigus starti mitte lubada autosid mis võivad
seada ohtu võistlejaid või kolmandaid isikuid.

2. TUGEVDUSED JA VÄLIMUS

Ükskõik millise auto detaili/sõlme tugevdamine on lubatud eeldusel, et kasutatav materjal järgib tugevdatava detaili/sõlme kuju ning see ei ole vastuolus antud tehniliste tingimuste teiste punktidega.
Auto välimus peab säilima identsena. Vajadusel peab olema võimalik auto identifitseerimine tootjatehase dokumentatsiooni alusel.

3. AUTO KONSTRUKTSIOON, ÜLDISED NÕUDED

Kui antud tehniliste tingimuste ühes või teises punktis kirjeldatakse lubatud või keelatud ümberehitusi,  erinevate sõlmede vahetusi või täiendusi, siis kõik tehnilised muudatused, mida ei ole kirjeldatud, on kategooriliselt keelatud.
Kõik lubatud muudatused sisalduvad antud tehnilistes tingimustes. Lubatud on kõikide kulunud / purunenud sõlmede või detailide vahetus identsete sõlmede ja detailidega.
Kõik autod peavad olema arvel liiklusregistis ja omama kehtivat, üldkasutatavatel teedel liiklemist lubavat ülevaatuse märget ning liikluskindlustust.
Autode juures tehtavad muudatused ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega.

4. ISTMED

Autol peab olema vähemalt kahe istekohaga sõitjateruum. Istmetena tohib kasutada seeriaviisiliselt toodetud originaalseid või mitteoriginaalseid autoistmeid, mis tagavad piisava turvalisuse. Istmed peavad olema korrektselt ja tugevasti kinnitatud. Kolmanda istmerea võib eemaldada.

5. AUTO MASS

Auto täismass ei tohi ületada 3500 kg.

6. TEHNILISED MUUDATUSED

6.1 Rattavalem

Autodel tohib kasutada ainult rattavalemit 4×4, mis tähendab:
    – rataste arv, millega auto puudutab pinnast on 4
    – võimalikult vedavate rataste arv on 4
Igasuguste muude rattavalemite kasutamine on keelatud.

6.2 Mootor

Mootor peab olema antud margile ja mudeliseeriale vastav. Igasugused muud muudatused on keelatud.

Toitesüsteem
Originaalne.

Jahutussüsteem:

Originaalne. Lubatud on mehaaniliselt ( hüdrosiduriga või  jäigalt rihmarattalt ) käitatava jahutusventilaatori asendamine elektrilise ajamiga jahutusventilaatoriga. Ventilaatorite arvu muuta ei tohi.

Mootori õhuvõtt
Keelatud on õhuvõtt sõitjateruumist, teised muudatused lubatud.

Kütus
Kasutada tohib ainult  jaemüügi võrgu kaudu turustatavaid autokütuseid. Mootorisse tohib juhtida ainult autokütust ja välisõhku, muude lisandite silindritesse juhtimine on keelatud.
Lubatud on jaemüügis müüdavad kütuselisandid.

Väljalaskesüsteem
Originaalne. Lubatud on kinnituste tugevdamine.

6.3 Jõuülekanne

Originaalne.

6.4 Vedrustus ja teljed

Vedrustus
Keerdvedrud: Pikkus, keerdude arv, traadi diameeter, väline diameeter, vedru tüüp (progresseeruv või mitte) on vaba.
Lehtvedru: Vedrulehtede pikkus, laius, paksus ja vertikaalne kõverus on vaba. Lehtede arv ei ole piiratud
Torsioonid: diameeter pole piiratud
Keelatud on telgede järeljooksu nurka muutvate pukside nn ,,Caster kit” ja muude sarnaste vahendite/lahenduste kasutamine.

Amortisaatorid
Amortisaatorite vahetus on lubatud, kuid arvu ja kinnituspunkte muuta ei tohi.

Teljed
Originaalsed. Differentsiaali lukkude paigaldamine on lubatud.

6.5 Rattad ja rehvid

Kasutada tohib ainult Eesti Vabariigi seadusandlusega vastava kategooria sõidukile lubatud õhkrehve, mis omavad vastavat E või DOT ja muud nõutavat märgistust. Maksimaalselt lubatud ratta läbimõõt on 820 mm ja laius 292 mm. Rehvide mustri lõikamine on keelatud.
Rehvi läbimõõdu ja laiuse kontrollmõõtmist teostatakse rõhu 1,5 atm juures, horisontaalsihis, mööda joont, mis läbib ratta keskpunkti. Mõõtmist võib teostada kõigil ratastel, kaasarvatud varurattal(-ratastel).
Minimaalne lubatud turvismustri sügavus on 5 mm, mõõdetuna rehvi perimeetri suvalises punktis.
Vertikaalsihis alla vaadates on ratas kaetud tiiva või tiivalaiendiga.
Libisemisvastaste vahenditena võib seaduses fikseeritud ajal kasutada naastrehve. Naastrehvide kasutamise nõudeid täpsustatakse võistlusjuhendiga. Kettide ja muude libisemisvastaste vahendite kasutamine on keelatud.
Veljed peavad olema seeriaviisiliselt toodetud. Rehvilukud on keelatud.

6.6 Pidurisüsteem

Originaalne.

6.7 Roolisüsteem

Originaalne.

6.8 Kere ja raam

Originaalsed. Igasugune lõikamine ja muul viisil muutmine on keelatud. Kere tõstmine raamil on keelatud.
Tiivalaiendite paigaldamine on lubatud.

Sõlmede kaitse
Lubatud on järgmiste sõlmede täiendav auto altpoolt kaitsmine: mootor, radiaator, käigukast, jaotuskast, kütusepaak, vedrustus, sillad, väljalaskesüsteem.

Kaitserauad ja täiendavad kaitserauad
Kaitserauad peavad olema originaalsed või nende mõõdud, kuju ja tugevus peavad vastama originaalile. Lubatud on ainult vintsi paigaldamiseks vajalike väljalõigete tegemine. Antud mudeliseeria jaoks toodetud, kohaliku maa seadusandlusele vastava lisakaitseraua ( -raudade ) kasutamine on lubatud.

Klaasid
Originaalsed. Esituuleklaas peab olema kolmekihilne ( triplex ).

Sõitjateruum
Rooliratta vahetamine on lubatud, eeldusel, et paigaldatud rooliratas omab antud margile ja mudelile vastavat sertifikaati.
Lubatud on eemaldada vaibad, heliisolatsioonimaterjalid ja laepolster.
Lubatud on muuta või eemaldada uste käetoed ja uste kohal olevad lingid.
Lubatud on eemaldada dekoratiivsed lävepaku katted.
Uste ja salongi sisemist voodrit on lubatud muuta (materjal vaba, soovitav on kasutada alumiiniumi või tulekindlat plastikut), kuid mitte eemaldada.
Lubatud on paigaldada mistahes kontroll ja mõõtevahendeid, tingimusel, et nende paigaldus on ohutu.
On lubatud lisada täiendavaid sahtleid, laekaid või uksetaskuid.
Lubatud on aknatõstukite vahetus elektrilisest manuaalseks ja vastupidi.

Varuratas
Asukoht vaba, peab olema tugevasti kinnitatud.

Pukseerimisaasad
Auto peab olema varustatud pukseerimisaasadega; vähemalt üks auto esiosas ja vähemalt üks auto tagaosas. Pukseerimisaasad peavad kinnituma kere külge, raamiga autode puhul raami külge. Aasadel peab olema piisav tugevusvaru. Aasad pevad olema suletud, ava läbimõõduga vähemalt 30 mm. Lubatud on ka originaalsete avatud konksude kasutamine.
Pukseerimisaasad peavad olema eredat värvi ( kollane, punane, oranž ).

6.9 Elektrisüsteem

Elektrisüsteem peab olema originaalne.

Aku
Aku kinnituskoht originaalne. Aku tüüp ja suurus ei ole piiratud.

Generaator
Originaalne

Valgustusseadmed
Täiendavad valgustusseadmed ei ole piiratud, kuid peavad vastama Eesti Vabariigi seadustele. Lisatulede valgustugevuse kontrollarv võib seadusandluses lubatust suurem olla.
Lubatud dubleerida tagatulesid võistluste ajaks.

Massilüliti
Autole on lubatud paigaldada lüliti, mis lülitab välja kogu auto elektrisüsteemi. Lüliti peab olema sädemevaba ning kättesaadav nii juhile, kui kaassõitjale nende istekohalt. Elektrisüsteemi väljalülitamisega peab kaasnema ka mootori seiskumine.

6.10 Toitesüsteem

Originaalne. Lubatud on kütusepaakide täiendav kaitse.

6.11 Tungraud

Tungraud on vaba, kuid peab olema korralikult kinnitatud. Tungraua toetuspunktid peavad olema originaalsed.

6.12 Vints ja lisavarustus

Autole tohib paigaldada ühe vintsi. Lubatud on igasugust tüüpi vintside kasutamine, eeldusel , et vints on seeriaviisiliselt toodetud. Isevalmistatud vintsimisseadmed on keelatud.
Juhul, kui autole on paigaldatud vints, peab auto varustusse kuuluma vähemalt 50 mm laiune puukaitsevöö. Igasugused vintsimisel kasutatavad lisaseadmed (trossid, blokid, konksud, seeklid jne.) peavad oma tugevusvarult kahekordselt ületama vintsi maksimaalset tõmbejõudu.
Auto liikumisel peab kogu autos paiknev lisavarustus olema kindlalt kinnitatud.

6.13 Turvakaared

Turvakaarte paigaldamine on lubatud. Kõik turvakaarte parameetrid peavad vastama FIA nõuetele.

6.14 Turvavööd

Kohustuslik on vähemalt kolmepunkti turvavöö iga autosviibija kohta. Turvavöödel peab olema E või FIA märgistus ning neil ei tohi olla mehhaanilisi vigastusi.

7. VARUSTUS

7.1 Esmaabi pakend

Auto varustusse peab kuuluma esmaabi pakend. Pakendi sisu peab vastama Eesti Vabariigi seadusandluses fikseeritule. Pakendi sisu ei tohi olla ületanud kasutustähtaega. Esmaabi pakend peab asuma kergesti kättesaadavas kohas ja olema veekindlalt kaitstud.

7.2 Tulekustutid

Auto varustusse peavad kuuluma vähemalt 2 x 2 kg tulekustutid ( gaas või pulber ). Vahtkustutite kasutamine on keelatud. Kustutitel peab olema näidik, mille osuti peab asuma näidiku rohelises alas. Samuti peab kontrollimise tähtaeg olema kehtiv. Kustutid peavad asuma kergesti kättesaadavas kohas.

7.3. Puksiirköis

Auto varustusse peab kuuluma vähemalt 5 m pikkune, 5000 kg tõmbejõuga puksiirköis, -rihm või –tross.