7
jaan.
Off

TR 2 tehnilised reeglid

EAL 4×4 alakomitee

tehnilised tingimused maasturite klassile TR 2 2005-2012


1. MÄÄRANG

Sellesse klassi kuuluvad järgmised, spetsiaalselt võistlustel osalemiseks ettevalmistatud autod, rattavalemiga 4×4:
    – FIA  T1 ja T2 grupi homologatsiooniga autod ( võib olla aegunud )
    – Seeriaviisiliselt, vähemalt 1000 identset eksempari, toodetud autod

Tehnilisel komisjonil on lubatud auto erinevate detailide võrdlemine seeriatoodanguga.

Võistluse tehnilisel komissaril on õigus starti mitte lubada autosid mis võivad
seada ohtu võistlejaid või kolmandaid isikuid.

2. TUGEVDUSED JA KERE

Ükskõik millise sõlme / detaili tugevdamine või muutmine on lubatud eeldusel, et kasutatatav materjal järgib täpselt tugevdatava või muudetava sõlme / detaili kuju, kui see ei ole teisiti määratletud antud tehniliste tingimuste teiste punktidega.
Auto välimus peab säilima identsena. Vajadusel peab olema võimalik auto identifitseerimine tootjatehase dokumentatsiooni alusel.

3. AUTO KONSTRUKTSIOON, ÜLDISED NÕUDED

Kui antud tehniliste tingimuste ühes või teises punktis kirjeldatakse lubatud või keelatud muudatusi,  erinevate sõlmede vahetusi või täiendusi, siis kõik tehnilised muudatused, mida ei ole kirjeldatud, on kategooriliselt keelatud.
Kõik lubatud muudatused sisalduvad antud tehnilistes tingimustes. Peale nende on lubatud suvaliste kulunud / purunenud sõlmede või detailide vahetus identsete sõlmede ja detailidega.
Kõik autod peavad olema arvel liiklusregistis ja omama kehtivat, üldkasutatavatel teedel liiklemist lubavat ülevaatuse märget ning kehtivat liikluskindlustust.
Kõigil antud klassi autodel peab olema EAL poolt väljastatav võistlusauto tehniline kaart.

4. ISTMETE ARV

Autodel peab olema vähemalt kahe istekohaga sõitjateruum.

5. AUTO MASS

Auto täismass ei tohi ületada 3500 kg.

6. TEHNILISED TINGIMUSED

6.1 Rattavalem

Autodel tohib kasutada ainult rattavalemit 4×4, mis tähendab:
    – rataste arv, millega auto maad toetub on 4
    – võimalikult vedavate rataste arv on 4

Igasuguste teiste rattavalemite kasutamine on keelatud.

6.2 Mootor

Kasutada tohib igasuguseid autode diisel- või bensiinimootoreid. Toitesüsteem on  vaba, ülelaadimine on lubatud. Mootori vahetus peab kajastuma registreerimistunnistusel.

Jahutussüsteem
Keelatud on radiaatori asukoha muutmine ja lisaradiaatorite paigaldamine, teised muudatused on lubatud. Sõitjateruumi soojenduseks mõeldud radiaatorite suurust ja arvu muuta ei tohi.

Mootori õhuvõtt
Keelatud on õhuvõtt sõitjateruumist, teised muudatused lubatud.

Kütus
Kasutada tohib ainult  jaemüügi võrgu kaudu turustatavaid autokütuseid. Mootorisse tohib juhtida ainult autokütust ja välisõhku, muude lisandite silindritesse juhtimine on keelatud.
Lubatud on jaemüügis müüdavad kütuselisandid.

Väljalaskesüsteem
Väljalaskesüsteem on vaba, kuid müratase ei tohi ületada 103 db. Väljalaskesüsteemi muutmisega ei tohi kaasneda kere modifitseerimine.

6.3 Jõuülekanne

Käigukast ja jaotuskast ning nende “sisud“ on vabad. Sidur peab olema antud mootorile seeriaviisiliselt toodetud.

6.4 Vedrustus ja teljed

Vedrustus
Vedrud on vabad, kuid vedrustuse tüüpi muuta ei tohi. Lubatud on vedrustuse toetuspunktide vertikaalne ümberpaigutamine raamil, kerel või teljel. Selleks kasutatavad detailid peavad olema kindlalt kinnitatud.

Amortisaatorid
Amortisaatorid on vabad. Lubatud on lisaamortisaatorite paigaldamine, kuid autol ei tohi olla rohkem, kui 2 amortisaatorit ühe ratta kohta.

Teljed
Lubatud on igasuguste samale automargile kuuluvate telgede ja nende osade kasutamine. Üle 3500 kg täismassiga veoautode, põllumajandustehnika ja muu  spetsiaaltehnika telgede kasutamine on keelatud.
Kliirens, mõõdetuna telje reduktori madalaimast punktist ei tohi olla väiksem, kui 200 mm ja suurem, kui 340 mm. Mõõtmine toimub rehvidega, millistega võistlustel osaletakse, nõutav rehvirõhk mõõtmise momendil 1,5 atm. Rehvide vahetuse korral võidakse teostada kordusmõõtmist. Kliirensit mõõdetakse mõlemal teljel, arvestatakse suuremat tulemust. Sõltumatu esivedrustuse korral mõõdetakse tagatelje kliirensit.
Igasugused seeriaviisiliselt toodetud diferentsiaalide lukustused on lubatud ja nende arv ei ole piiratud.

6.5 Rattad ja rehvid

Kasutada tohib ainult Eesti Vabariigi seadusandlusega vastava kategooria sõidukile lubatud õhkrehve, mis omavad vastavat E või DOT ja muud nõutavat märgistust. Minimaalne komplektse ratta läbimõõt on 775 mm ja maksimaalne lubatud läbimõõt 915 mm. Reduktorsildadega autode puhul on maksimaalne lubatud  ratta läbimõõt 838 mm.
Rehvi läbimõõdu kontrollmõõtmist teostatakse rõhu 1,5 atm juures, horisontaalsihis, mööda joont, mis läbib ratta keskpunkti. Mõõtmist võib teostada kõigil ratastel, kaasarvatud varurattal(-ratastel).
Minimaalne lubatud turvismustri sügavus on 5 mm, mõõdetuna rehvi perimeetri suvalises punktis.
Rehvide laius on vaba, kuid eelduseks on, et vertikaalsihis alla vaadates on ratas kaetud tiiva või tiivalaiendiga.
Ratta poltidega kinnitusviisi rummule võib muuta kinnitusviisiks tikkpoltide ja mutritega, kuid eeldusel, et poltide arvu ja läbimõõtu ei muudeta.
Libisemisvastaste vahenditena võib seaduses fikseeritud ajal kasutada naastrehve. Naastrehvide kasutamise nõudeid täpsustatakse võistlusjuhendiga. Kettide ja muude libisemisvastaste vahendite kasutamine on keelatud.
Veljedele piiranguid ei ole. Rehvilukud on lubatud.

6.6 Pidurisüsteem

Pidurisüsteem peab olema antud margile ja mudelile ja/või kasutatavatele sildadele vastav. Pidurivõimendi võib eemaldada või täiendavalt paigaldada. ABS pidurisüsteemi võib eemaldada. Seisupiduri konstruktsiooni võib muuta. Pidurid peavad olema töökorras.

6.7 Roolisüsteem

Antud margile ja mudelile vastav. Tugevamate roolivarraste kasutamine ning roolivarraste tugevdamine on lubatud. Roolivõimendi paigaldamine on lubatud. Roolisüsteemi osadel ei tohi olla nähtavaid vigastusi ega esineda ohtlike lõtkusid.

6.8. Kere ja raam

Kere ja raami tugevdamine on lubatud. Lisakinnituste ja kronšteinide lisamine on lubatud. Kere ja raami lühemaks, kergemaks lõikamine ja igasugune muu samalaadne tegevus on keelatud. Rattaavade suurendamine lõikamise teel on lubatud. Kergelt eemaldatavate keredetailide ( kruvitavad tiivad, iluvõre, mootoriruumi kate jne. ) muust materjalist valmistamine on lubatud, kuid välimus peab säilima identsena. Lubatud on esimesest istmereast tagapool oleva, valmistajatehase poolt paigaldatud kuid teisaldamist võimaldava sõitjateruumi tagaosa katte eemaldamine.

Katus
Pehme katusega autodele peab sõitjate kohale olema paigaldatud metallist kaitseplaat. Plaadi laius peab olema vähemalt tuuleklaasi raami laius, pikkus vähemalt kuni esiistmete taga asuva peakaareni. Terasest kaitseplaadi paksus peab olema vähemalt 2 mm, alumiiniumist kaitseplaadi paksus vähemalt 3 mm. Lubatud on valmistajatehase poolt toodetud plastikkatuste kasutamine.
Plastik- või pehme katuse eemaldamine on lubatud.

Sõlmede kaitse
Lubatud on järgmiste sõlmede täiendav auto altpoolt kaitsmine: mootor, radiaator, käigukast, jaotuskast, kütusepaak, vedrustus, sillad, väljalaskesüsteem.

Kaitserauad ja täiendavad kaitserauad
Kaitserauad võib eemaldada, või muuta nende konstruktsiooni. Lisakaitserauad on lubatud.

Klaasid
Tuuleklaas peab olema kolmekihilisest klaasist ( triplex ). Teiste klaaside materjali võib muuta, kuid eeldusel, et klaasi purunemisel ei teki teravaid kilde.

Uksed
Originaalsete esiuste vahetamine või muutmine on keelatud. Juhul, kui uksed puuduvad või ei oma konkreetset konstruktsiooni, on uste paigaldamine kohustuslik. Esiuksed peavad konstruktsioonilt olema tugevad, peavad olema avatavad ja suletavad mõlemalt poolt ning peavad omama lukusteid, millised välistavad uste iseenesliku avanemise.
Teiste uste ja luukide asemel on lubatud kasutada mitteavanevaid paneele. Esiuste ülaserva kõrgus istme tasapinnast ei tohi olla väiksem kui 300 mm.

Kui uksed on varustatud mehhaaniliste või elektriliste akende tõstukitega, siis meeskond peab olema mehhanismist eraldatud kaitsva paneeliga ( soovitav on kasutada alumiiniumi või tulekindlat plastikut ).

Küljekarbid
Lubatud on küljekarpide lõikamine ja nende tugevdamine.

Sõitjateruum
Kõigi juhtimisseadmete muutmine on lubatud ( rool, pedaalid, kangid ).

Istmed
Autol peab olema vähemalt kahe istekohaga sõitjateruum. Istmetena tohib kasutada seeriaviisiliselt toodetud originaalseid või mitteoriginaalseid autoistmeid, mis tagavad piisava turvalisuse. Istmed peavad olema korrektselt ja tugevasti kinnitatud.

Tiivalaiendid
Tiivalaiendid on lubatud.

Täiendavad kinnitused
Mootoriruumi kate peab olema varustatud väljast avatavate kinnituselementidega, millised välistavad katte iseenesliku avanemise. Mootoriruumi katte sõitjateruumist avamine peab olema eemaldatud, tuuleriivi võib säilitada.

Kere tõstmine
Kere tõstmine raami suhtes on lubatud, kuid maksimaalne lubatud kere ja raami vaheliste pukside kõrgus on 76 mm.

Varuratas
Kinnituskoht vaba. Peab olema tugevasti kinnitatud.

Pukseerimisaasad
Auto peab olema varustatud pukseerimisaasadega; vähemalt üks auto esiosas ja vähemalt üks auto tagaosas. Pukseerimisaasad peavad kinnituma kere külge, raamiga autode puhul raami külge. Aasadel peab olema piisav tugevusvaru. Aasad pevad olema suletud, ava läbimõõduga vähemalt 30 mm. Lubatud on ka originaalsete avatud konksude kasutamine.
Pukseerimisaasad peavad olema eredat värvi ( kollane, punane, oranž ).

6.9 Elektrisüsteem

Elektrisüsteemi muutmise puhul peavad kõik juhtmete liitekohad ja kontaktid olema korralikult isoleeritud.

Aku
Aku tüüp, suurus ja juhtmed ei ole piiratud. Lubatud on kuni kahe aku paigaldamine. Akud peavad olema kindlalt kinnitatud. Juhul, kui akud on toodud sõitjateruumi, peavad nad olema ümbritsetud kattega, mis välistab nende purunemisel akuhappe paiskumise sõitjatele. Eraldi peab olema tagatud sõitjateruumist väljuv akude ventilatsioon.

Generaator
Piiranguteta.

Valgustusseadmed
Täindavad valgustusseadmed ei ole piiratud, kuid peavad vastama Eesti Vabariigi seadustele. Lisatulede valgustugevuse kontrollarv võib seadusandluses lubatust suurem olla.  

Massilüliti
Auto peab olema varustatud lülitiga, mis lülitab välja kogu auto elektrisüsteemi. Lüliti peab olema sädemevaba ning kättesaadav nii juhile, kui kaassõitjale nende istekohalt. Elektrisüsteemi väljalülitamisega peab kaasnema ka mootori seiskumine.

6.10 Toitesüsteem

Kütusepaak
Lubatud on kütusepaakide asukoha ja nende vormi ning kuju muutmine. Sõitjateruumist peavad kütusepaagid olema eraldatud tulekindla vaheseinaga. Peab olema tagatud sõitjateruumist väljuv kütusepaakide ventilatsioon.
Kütusepaakide täitekõrid ei tohi välja ulatuda auto perimeetrist. Kütusepaagi kork peab olema selline, mis väldib selle iseenesliku avanemise.

Kütusetorustik
Kütusetorustiku muutmine, ümberpaigutamine ja täiendav kaitse on lubatud. Juhul kui kütusetorustik on toodud sõitjateruumi, peab see täies pikkuses olema metallist. Muud materjalid on keelatud. Sõitjateruumis ei tohi olla kütusetorustiku liitekohti, väljaarvatud FIA poolt homologeeritud lahendused.

6.11 Tungraud

Tungraud ise ja tungraua toetuspunktid ei ole piiratud.
Keelatud on igasugused statsionaarselt auto külge monteeritud mehaanilised, hüdraulilised või pneumaatilised tõsteseaded.

6.12 Vints ja lisavarustus

Auto peab olema varustatud vähemalt ühe vintsiga ( mitte käsivintsiga ), mille tõmbejõud ületab vähemalt 1,4 kordselt auto massi. Lubatud on igasugust tüüpi vintside kasutamine, eeldusel , et vints on seeriaviisiliselt toodetud. Isevalmistatud vintsimisseadmed on keelatud.
Maksimaalselt on ühel autol lubatud 2 vintsi.
Vintsitrossil peab olema trossi leevendi.
Auto varustusse peab kuuluma vähemalt 1, vähemalt 50 mm laiune puukaitsevöö. Igasugused vintsimisel kasutatavad lisaseadmed (trossid, blokid, konksud, seeklid jne.) peavad oma tugevusvarult kahekordselt ületama vintsi maksimaalset tõmbejõudu.
Auto liikumisel peab kogu autos olev lisavarustus olema kindlalt kinnitatud.

6.13 Turvakaared

Metallkatusega autodele peab olema paigaldatud vähemalt neljast punktist kerele kinnituv, terasest põhikaar, esimese istmerea taha.
Pehme katusega, või ilma katuseta autodele peab olema paigaldatud terasest turvakarkass, mille struktuur peab vastama FIA lisa J artikkel 253-3.
Ohutuspuuri peakaare ja külgkaare materjali minimaalsed mõõdud 45x 2,5 mm, suurema toru diameetri korral on minimaalseks seinapaksuseks 2,0 mm. Lubatud on ka polditavad ohutusstruktuuri osad, välja arvatud peakaar ja külgkaared.
Kohtades, kus sõitjate pead võivad kokku puutuda ohutuspuuriga, tuleb puurile paigaldada polsterdus.
Omavalmistatud puuridel peab olema 4 mm kontrollava põhikaare vertikaalosas.
Kõik turvakaarte parameetrid peavad soovitavalt vastama FIA nõuetele.

6.14 Turvavööd

Kohustuslik on vähemalt kolmepunkti turvavöö iga autosviibija kohta. Turvavöödel peab olema E või FIA märgistus ning neil ei tohi olla mehhaanilisi vigastusi.

7. VARUSTUS

7.1 Esmaabi pakend

Auto varustusse peab kuuluma esmaabi pakend. Pakendi sisu peab vastama Eesti Vabariigi seadusandluses fikseeritule. Pakendi sisu ei tohi olla ületanud kasutustähtaega. Esmaabi pakend peab asuma kergesti kättesaadavas kohas ja olema veekindlalt kaitstud.

7.2 Tulekustutid

Auto varustusse peavad kuuluma vähemalt 2 x 2 kg tulekustutid ( gaas või pulber ). Vahtkustutite kasutamine on keelatud. Kustutitel peab olema näidik, mille osuti peab asuma näidiku rohelises alas. Samuti peab kontrollimise tähtaeg olema kehtiv. Kustutid peavad asuma kergesti kättesaadavas kohas.

7.3. Puksiirköis

Auto varustusse peab kuuluma vähemalt 5 m pikkune, 5000 kg tõmbejõuga puksiirköis, -rihm või –tross.