7
märts
Off

Võistluste korraldamise üldeeskiri

Oleme alustanud võistluste korraldamise eeskirja koostamist. Toodud eeskirja eesmärgiks on maasturite orienteerumis- ja kestvusvõistluste paremaks muutmine ning üheselt arusaadavate tingimuste loomine nii võistlejatele kui ka korraldajatele.

Antud hetkel on siis tegemist esimese peatükiga toodud eeskirjast, kuidas vormistada korrektselt võistluse lõpptulemus.
Kõik korraldusega seotud juhendid ja eeskirjad saavad kajastatud loodud alajaotuses Korraldajale